• brakiem konieczności posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
  • brakiem konieczności prowadzenia działalności gospodarczej,
  • minimum formalności - w celu przyłączenia systemu do sieci wystarczy pisemne poinformowanie o tym operatora sieci dystrybucyjnej pod warunkiem, że obiekt, na którym instalacja jest zainstalowana ma już swoje przyłącze energetyczne na moc nie mniejszą niż moc wytwórcza źródła,
  • brakiem opłat za przyłączenie do sieci, a koszt zainstalowania inteligentnego licznika ponosi operator sieci dystrybucyjnej.