Fotowoltaika dla firm

Zużycie energii w firmie generują przede wszystkim maszyny i urządzenia pracujące całymi dniami. Dlatego firmy coraz częściej decydują się na instalacje fotowoltaiczne poszukując w tym rozwiązaniu skutecznego obniżenia kosztów zużycia energii i niezależności energetycznej.

Większość firm i przedsiębiorstw dysponuje niezagospodarowaną powierzchnią, w tym powierzchnią dachową. Ta przestrzeń nadaje się idealnie do budowy systemów fotowoltaicznych.

 • OBNIŻENIE RACHUNKÓW

  Urządzenia firmowe będą zasilane w pierwszej kolejności energią wyprodukowaną ze słońca. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną pobieraną z sieci ulegną realnemu obniżeniu.

 • NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

  Produkując prąd z własnych paneli fotowoltaicznych zyskujesz niezależność energetyczną. Nie interesują Cię podwyżki prądu.

 • SZYBKI ZWROT INWESTYCJI

  Koszty poniesione w związku z inwestycją zwracają się w krótkim czasie. Przy dofinansowaniu stopa zwrotu może wynosić  nawet 6-7 lat.

 • DOGODNE FINANSOWANIE

  W niektórych województwach są programy unijne dzięki którym można dofinansować instalację fotowoltaiczną. Można też skorzystać z atrakcyjnego kredytu bądź leasingu.

 • PRESTIŻ

  Korzystanie z nowoczesnych technologii zwiększa prestiż firmy. Posiadanie firmy zasilanej energią słoneczną znacznie zwiększa jej wartość i czyni atrakcyjniejszą wśród parterów biznesowych.

 • ZYSK PODATKOWY

  Koszty związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dzięki czemu zwiększasz koszt uzyskania przychodu i tym samym płacisz niższe podatki.

 • DŁUGOLETNIA GWARANCJA

  Dobrze dobrany i zamontowany zestaw fotowoltaiczny z regularnie przeprowadzanym serwisem będzie działał ponad 30 lat.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

  Korzystanie z zielonej energii pozwala firmie budować pozytywny wizerunek zarówno wśród pracowników i społeczności lokalnych, jak i klientów, kontrahentów oraz inwestorów. Zwiększa ich zaufanie.

FINANSOWANIE I DOTACJE

Istnieje kilka programów wsparcia dzięki którym można dofinansować instalacje fotowoltaiczne. Zajmujemy się obsługą wniosków oraz wyszukiwaniem stosownych funduszy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla firm, inwestorów, wspólnot mieszkaniowych.

Sposoby finansowania inwestycji: 

 • dotacje ze środków unijnych. Nawet do 85%.
 • atrakcyjny kredyt dla firm
 • leasing

PRZYKŁADY DOTACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Konkurs RPO WiM 2014-2020 - Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii
 • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • do 85%

WYTWARZANIE ENERGII Z OZE

Konkurs RPO WiM 2014-2020 - Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty
 • JST i jednostki organizacyjne 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki - do 2 MW

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • do 85%

Audyt

Chcąc dobrze przygotować się do inwestycji niezbędne będzie dokonanie audytu. Sprawdzimy możliwości realizacji projektu, jego opłacalność i zaproponujemy  rozwiązania korzystne dla Twojej firmy. 

Dokumentacja 

W zależności od rodzaju inwestycji, sposobu jej finansowania czy wielkości przedsięwzięcia nasz zespół przygotuje niezbędną dokumentację. 

Finansowanie

Jest klika źródeł zewnętrznych dzięki którym możesz sfinansować soją inwestycję. Pomożemy w pozyskaniu dofinansowania, uzyskaniu atrakcyjnego kredytu bądź leasingu. 

Realizacja

Kompleksowo wykonamy Twoją inwestycję. Od dostarczenia elementów, poprzez ich montaż aż do uruchomienia. 


DORADZTWO

Wykonujemy analizę lokalizacji, doradzamy w wyborze optymalnego systemu fotowoltaicznego.

PROJEKTOWANIE

Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu projektowania elektrowni fotowoltaicznych dachowych i gruntowych. 

DOKUMENTACJA

Wykonujemy kompletną dokumentację potrzebną do otrzymania dotacji z programów unijnych lub środków krajowych.

DOSTAWA I MONTAŻ

Doświadczona i posiadająca odpowiednie uprawnienia grupa instalatorów wykonuje montaż instalacji zgodnie z przyjętym projektem.

 

URUCHOMIENIE

Zmontowany system uruchamiamy, prowadzimy liczne testy, monitorujemy początkową pracę systemu.

SERWIS

Na życzenie Klienta zajmujemy się również konserwacją oraz monitoringiem instalacji. 


 89 535 17 90

 corab@remove-this.corab.com.pl