Wzrost cen od 1 stycznia 2020 wg URE

Ile wzrosną ceny energii elektrycznej od 1 stycznia 2020r. dla klientów końcowych? 

Rąbek tajemnicy uchyliło URE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PSE (Operatora Systemu Przesyłowego) oraz  energooperatorów tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator a także Tauron Sprzedaż. 

Prezes URE musi stać na straży równowagi interesów zarówno przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorów energii. Taryfa musi uwzględniać interesy obu stron w odniesieniu do warunków panujących na rynku i sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

Zmiany cen energii będą wynikały ze zmiany taryfy dystrybutora. URE zdecydowało, że dostawcy nie mogą zmienić cen za energię elektryczną od 1 stycznia 2020 roku w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będą stosowali taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE. 

Jak zmienią się nasze rachunki po 1 stycznia 2020 roku

Na całkowity koszt energii elektrycznej składają się koszty sprzedaży oraz koszty dystrybucji (transportu). Prezes URE akceptuje taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko do odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu), jak i dystrybucji energii elektrycznej (dla wszystkich grup odbiorców).

Wzrost cen poszczegółnych dostawców 

Tabela.  Zestawienia zmiany płatności dla odbiorców

Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla grup G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. W przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym (G11 – 1773 kWh rocznie; G12 – 3341 kWh rocznie).

* Dla PGE i Tauron łączne skutki dla obiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach.

Konsekwencję zamrożenia stawek z 2019 r. 

Prezez URE podkreśla również, jakie skutki miało zamrożenie cen energii w 2019. To, że nadzwyczajnie utrzymano ceny dla odbiorców indywidualnych na poziomie z 06.2018 r nie oznaczało, że ceny rynkowe za energię nie wzrosły. Podwyżki podczuły m.in. firmy. Różnice między kosztami pniesionymi przez dostawców energii zostały zrekompensowane.

W 2019 roku mieliśmy do czynienia z tzw. ustawowym zamrożeniem cen na poziomie z czerwca 2018 roku. W konsekwencji w powszechnym mniemaniu ceny nie wzrosły. Dotyczy to jednak wyłącznie ich nominalnego poziomu w rozliczeniach z odbiorcami, a nie rynkowych stawek.

 

 

*Wykres przedstawia łącznie cenę energii wraz ze stawką opłat za dystrybucję. Jest to średnia ważona dla wszystkich grup G. Ceny energii z lat 2016-2018 pochodzą z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE. Cena na rok 2019 została obliczona na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy cenowej (średnia arytmetyczna z cen Cśr1 i Cśr2 dla kontraktacji na giełdzie powiększonych o pozostałe koszty jednostkowe z 11 miesięcy 2019 r.). Cena na 2020 r. w oparciu o jedną zatwierdzoną taryfę na sprzedaż energii elektrycznej oraz taryfy pięciu OSD.

Źródło: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8592,Ceny-energii-elektrycznej-od-1-stycznia-2020-roku.html

 

Jesteś instalatorem? Potrzebujesz pomocy przy budowie farmy fotowoltaicznej? Skontaktuj się z nami

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.