• idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych i rozwiązań komercyjnych,
  • zapewnia możliwość wytwarzania i magazynowania energii na własne potrzeby,
  • pozwala na korzystanie z energii nawet w nocy,
  • niezależność energetyczna - możliwość korzystania ze zmagazynowanego prądu podczas wyłączeń z sieci,
  • maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii.