Wybór oferty

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 19.01.2017, l.dz. 01_01_2017_RPO_1_3_5_Corab o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych, informujemy, że do dnia 27.01.2017r. do godz. 10 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1 : GMSynergy Sp. z o.o. Sp.k.

Uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Oferta została przyjęta do realizacji.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę organizacji udziału w targach międzynarodowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych.

Szczegółowy zakres i zasady udzielenia zamówienia zawarte zostały w zapytaniu ofertowym oznaczonym: l.dz. 01_01_2017_RPO_1_3_5_Corab: pliki do pobrania: pdf. word.